Wayseer Manifesto

Hieronder het ‘Wayseer Manifesto’, met Nederlandse ondertiteling. Laat je in 10 minuten inspireren en stel je open voor het idee dat ADD ADHD symptomen een schitterende behelzen is als je de krachten die eraan ten grondslag liggen leert kennen en besturen!

Garret Loporto draagt het gedachtengoed uit dat ADHD symptomen niet duiden op een aandoening maar een gave. Hij staat een natuurlijke benadering voor en gelooft dat ADHD’ers kunnen genezen als ze worden wie ze werkelijk zijn, namelijk ‘change agents’ voor een nieuwe samenleving en wereldorde.

THE DA VINCI METHOD

Het boek ‘The Wayseer Manifesto’ van Garret Loporto is nu alleen nog gedeeltelijk – gratis – te bestellen via de site www.wayseermanifesto.com en www.wayseers.org. Hij bracht bracht dit boek al eerder uit onder de naam ‘The Da Vinci Method’.

Volgens Loporto leven we nu in een zelfde soort tijdperk als vlak voor de verlichting , de renaissance. Er was veel chaos en onrust in de samenleving en er stonden vele AD(H)D’ers op zoals Leonardo Da Vinci, Michelangelo etc. Zij zetten een verandering in gang die nog steeds doorwerkt in onze huidige wereld. Volgens Loporto gaat nu weer zo’n spectaculaire doorbraak plaatsvonden als zo’n vijfhonderd jaar geleden. De AD(H)D’ers zijn volgens hem de ‘Da Vinci’s’ van deze tijd die voor dezelfde revolutionaire verandering gaan zorgen. Daarom sprak hij eerst van de ‘Da Vinci’ eigenschap. Nu noemt hij ze ‘Wayseers’, want ze zijn, zo zegt hij, in staat de weg te zien die de samenleving op kan gaan om vernieuwd, verfrist en gereformeerd te worden. Zij hebben de creativiteit, energie, het vermogen om ‘outside the box’ te denken, kortom alles wat nodig is om een radicale ommekeer te bewerkstelligen.

Klik hier voor meer informatie en om te bestellen.

Ga voor meer informatie over ‘the Wayseer Movement’ naar www.wayseers.org en www.wayseermanifesto.com.

//]]>