DIAGNOSE ADD ADHD KOMT VAAK VOORT UIT ONDERLIGGENDE BEGAAFDHEID

SPORTEN ESSENTIEEL VOOR MENSEN MET ADD EN ADHD SYMPTOMEN
4 maart 2016
Show all

DIAGNOSE ADD ADHD KOMT VAAK VOORT UIT ONDERLIGGENDE BEGAAFDHEID

happy-girl-bigWe leven in een tijd dat we steeds vaker mensen tegenkomen met gedrag dat afwijkt van de norm. Eigenschappen die veelal te vangen zijn onder termen als onrust, hyperactiviteit, dromerigheid, opstandigheid, impulsiviteit, concentratie- problemen. Inderdaad, de typische kenmerken en symptomen van ADHD en ADD. Volgens de schrijvers van het boek ‘Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and Adults’ duidt dit vaak op onderliggende begaafdheid.

In het boek benadrukken de schrijvers dat sommige van de slimste en meest creatieve kinderen en volwassenen vaak gedrag laten zien dat niet of nauwelijks te onderscheiden is van de kenmerken en symptomen van ADD en ADHD. Dit leidt volgens hen veelvuldig tot een verkeerde diagnose. Artsen, psychologen, psychiaters en therapeuten zijn volgens de schrijvers onvoldoende op de hoogte van de eigenschappen van begaafde kinderen en volwassenen, die een pathologische diagnose imiteren. Ze achten het van het grootste belang om dit onderscheid goed te kunnen maken. Daarom geven ze in dit boek hiervoor duidelijke richtlijnen en aanwijzingen voor zowel behandelaars als ouders.

Wayseers

Garret Loporto, de schrijver van ‘the Wayseer Manifesto’ en ‘the Da Vinci Method’ trekt dit nog verder. Volgens hem zijn de kenmerken en symptomen van ADHD en ADD altijd het gevolg van onvoldoende uiting kunnen geven aan een onderliggend talent of gave.Zodra de persoon met deze ADHD symptomen leert om in contact te komen met zijn specifieke talent, dit als zodanig herkent en een voldoende krachtig zelfbeeld leert ontwikkelen, zal hij pas tot echte ontwikkeling komen en worden wie hij werkelijk is. Hij beschouwt deze mensen als de hervormers van de samenleving, ‘Wayseers’, omdat ze het vermogen hebben om de weg te zien naar een betere samenleving. Het zijn de vernieuwers, filosofen, religieuze leiders, kunstenaars, schrijvers, revolutionairen, hervormers, wetenschappers, ondernemers van nu en de toekomst.

Meervoudige intelligentie

De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner introduceerde in 1983 de ‘meervoudige intelligentie theorie’. Deze laat het beeld los dat IQ de enige bepalende factor is voor intelligentie of begaafdheid. IQ meet voornamelijk het abstracte, logisch/mathematische denkvermogen. Maar volgens Gardner geeft dit een onvolledig beeld van de intelligentie of begaafdheid van mensen. Hij onderscheidt de volgende 8 vormen van intelligentie:

  • verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim) – sterk in lezen, schrijven, luisteren
  • logisch/mathematische intelligentie (rekenslim) – goed in rekenen en logisch nadenken
  • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim) – in beelden denken, goed tekenen/uitbeelden
  • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim) – muzikaal, ritmisch gevoel
  • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim) – goed in sport en bewegen
  • interpersoonlijke intelligentie (mensslim) – je kunnen verplaatsen in anderen, sociale vaardigheid
  • intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim) – zelfinzicht en reflectievermogen
  • natuurgerichte intelligentie (natuurslim) – gevoel voor planten, dieren, natuur

Veel van de ADD en ADHD kenmerken bij zowel kinderen als volwassenen spelen zich af op één of meerdere gebieden van deze vormen van intelligentie en begaafdheid. Hoewel de schrijvers van het boek ‘Misdiagnosis’ het vooral hebben over de logisch/mathematische begaafdheid, denk ik dat we hun bevindingen en inzichten even goed kunnen toepassen op alle andere vormen van intelligentie en begaafdheid.

Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen met kenmerken en symptomen van ADD ADHD meer en meer in contact met hun onderliggende gaven en talenten kunnen komen en leven vanuit de kracht daarvan!

Ik ben heel benieuwd naar uw ideeën, inzichten en ervaringen op dit gebied! Laat u alstublieft hieronder een commentaar achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


//]]>